Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кларк (Клари) намери 1 резултата / The search @pseudo Кларк (Клари) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Агент "Кларк (Клари)" Кязим Халилов Камбуров

Дата на раждане: 04.07.1941
Място на раждане: с. Иван Шишманово, обл. Разград
Кязим Халилов Камбуров Дата на раждане 04.07.1941 г. Място на раждане с. Иван Шишманово, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Марин Тодоров Дянков на 14.03.1969 г., регистриран на 31.04.1969 г. Ръководил го служител о. р. Марин Тодоров Дянков; лейт. Костадин Тодоров Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кларк (Клари) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37419 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-939 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Свещари до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кязим Халилов Камбуров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More