Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Климент намери 4 резултата / The search @pseudo Климент found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Климент" Лъчезар Ангелов Петров

Дата на раждане: 02.02.1939
Място на раждане: гр. София
Лъчезар Ангелов Петров Дата на раждане 02.02.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Бранимир Грозданов Добрев на 25.08.1971 г., регистриран на 15.10.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бранимир Грозданов Добрев; лейт. Захари Козарев; лейт. Орлин Симеонов; кап. Иван Енчев Бакърджиев; майор Борис Несторов Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Климент Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3145; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 2003 г. до 2009 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Климент" Лъчезар Ангелов Петров

Дата на раждане: 02.02.1939
Място на раждане: гр. София
Лъчезар Ангелов Петров Дата на раждане 02.02.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Бранимир Грозданов Добрев на 25.08.1971 г., регистриран на 15.10.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бранимир Грозданов Добрев; лейт. Захари Козарев; лейт. Орлин Симеонов; кап. Иван Енчев Бакърджиев; майор Борис Несторов Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Климент Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3145; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по катализ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Климент " Людмил Леонид Йорданов

Дата на раждане: 17.10.1948
Място на раждане: Гр. София
Людмил Леонид Йорданов Дата на раждане 17.10.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Огнян Димитров на 11.01.1978 г. Ръководил го служител Огнян Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Отдел ”Задгранични паспорти” Качеството, в което е осъществявано Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Климент Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо за унищожаване № 2016/ 24.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01- 08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на район Оборище, общ. София, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Климент" Людмил Леонид Йорданов

Дата на раждане: 17.10.1948
Място на раждане: гр. София
Людмил Леонид Йорданов Дата на раждане 17.10.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Огнян Димитров на 11.01.1978 г., регистриран на 26.01.1978 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ”Задгранични паспорти” Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Климент Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2016/ 24.04.1990 г. за унищожаване материалите на агент "Климент"; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More