Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Климов намери 1 резултата / The search @pseudo Климов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Климов" Селят Байрям Хабил

Дата на раждане: 10.08.1966
Място на раждане: гр. Ардино
Селят Байрям Хабил Дата на раждане 10.08.1966 г. Място на раждане гр. Ардино Вербувал го служител о. р. Христофор Стоев Аксиев на 26.09.1984 г., регистриран на 21.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Христофор Стоев Аксиев; о. р. Борислав Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-III, ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Климов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; работно дело IР-14421; протокол № 699/ 19.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Климов"; писмо вх. № 2634/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 699/ 19.05.1990 г. личното и работното дело на аг. "Климов"; Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на данъчно подразделение в ТДД Бургас от 01.04.2001 г. до 30.06.2003 г. Н-к на сектор в ТДД Републикански данъци – Бургас от 01.07.2003 г. до 31.12.2005 г. Н-к на сектор в ТД на НАП Бургас от 01.01.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More