Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Коев намери 4 резултата / The search @pseudo Коев found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Осведомител "Коев" Емил Тотев Проданов

Дата на раждане: 14.03.1952
Място на раждане: гр. Разград
Емил Тотев Проданов Дата на раждане 14.03.1952 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител Подп. Георги Петров Арков на 10.12.1970 г., регистриран на 16.12.1970 г. Ръководил го служител Подп. Георги Петров Арков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Коев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-56 (Рз) МФ; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-56 (Рз) (налично); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-556 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1999 г. до 29.09.2003 г. Общински съветник от 06.11.2003 г. до 11.10.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Коев " Емил Тотев Проданов

Дата на раждане: 14.03.1952
Място на раждане: Гр. Разград
Емил Тотев Проданов Дата на раждане 14.03.1952 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Подп. Георги Петров Арков на 10.12.1970 г., регистриран на 16.12.1970 г. Ръководил го служител Подп. Георги Петров Арков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Коев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написана и подписана декларация за Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 органите по чл. 1 сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-56 (Рз) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в общ. Разград, издигнат от БСП
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент; осведомител "Коев" Руфи Мюзекя Молла

Дата на раждане: 18.02.1950
Място на раждане: с. Колобър, обл. Силистра
Руфи Мюзекя Молла Дата на раждане 18.02.1950 г. Място на раждане с. Колобър, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Пенчо Ник. Христов на 11.03.1969 г., регистриран на 21.03.1969 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Ник. Христов; лейт. Стефан Стефанов; о. р. Петър Явашев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУТП-IV; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Коев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 59/ 26.01.1990 г. за унищожаване секретните материали на рег. № 20466; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-917 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Коев " Николай Спасов Николов

Дата на раждане: 12.01.1959
Място на раждане: гр. Стралджа, обл. Разград
Николай Спасов Николов Дата на раждане 12.01.1959 г. Място на раждане гр. Стралджа, обл. Разград Вербувал го служител Ст.лейт. Павел Жечев Павлов на 09.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител ст.лейт. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Коев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А а.е. 1970 (Ям); доклад на МВР № RB202009-001- 05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Атолово, общ. Стралджа, обл. Ямбол, издигнат от Коалиция “ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА СТРАЛДЖА”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More