Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кожухаров намери 2 резултата / The search @pseudo Кожухаров found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент; секретен сътрудник "Кожухаров" Валентин Иванов Димитров

Дата на раждане: 22.09.1952
Място на раждане: гр. Ямбол
Валентин Иванов Димитров Дата на раждане 22.09.1952 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител капо. Иван Спасов Фетваджиев на 06.11.1979 г., регистриран на 30.11.1979 г.; регистриран в ПГУ на 19.06.1985 г. Ръководил го служител кап. Иван Спасов Фетваджиев; о. р. Николай Дойчинов; ст. лейт. Тодор Тодоров; о. р. Владимир Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІ-V; ПГУ, СГУ на МВР-ДС-VІ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Кожухаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-32789 и в дело Ф1, а.е. 5378; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "ПРЕЦИЗ " ЕАД, гр. Монтана (ДФ "ПРЕЦИЗ МОНТАНА" – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Кожухаров" Валентин Иванов Димитров

Дата на раждане: 22.09.1952
Място на раждане: гр. Ямбол
Валентин Иванов Димитров Дата на раждане 22.09.1952 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител капо. Иван Спасов Фетваджиев на 06.11.1979 г., регистриран на 30.11.1979 г.; регистриран в ПГУ на 19.06.1985 г. Ръководил го служител кап. Иван Спасов Фетваджиев; о. р. Николай Дойчинов; ст. лейт. Тодор Тодоров; о. р. Владимир Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІ-V; ПГУ, СГУ на МВР-ДС-VІ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Кожухаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-32789 и в дело Ф1, а.е. 5378; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПРЕЦИЗ" ЕАД, гр. Монтана /ДФ "ПРЕЦИЗ" – по бюлетина/; Обявява установената и обявена с решение № 2-70/ 18.09.2012 г. – Технически университет - София - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More