Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Козма намери 4 резултата / The search @pseudo Козма found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник "Козма" Валентин Добрев Петров

Дата на раждане: 21.11.1955
Място на раждане: Гр. Варна
Валентин Добрев Петров Дата на раждане 21.11.1955 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Лейт. Алаксандър Савов на 22.12.1988 г. Ръководил го служител Лейт. Александър Савов, о. р. Евг. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Козма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7554. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 24.02.1998 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Козма " Валентин Добрев Петров

Дата на раждане: 21.11.1955
Място на раждане: Гр. Варна
Валентин Добрев Петров Дата на раждане 21.11.1955 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Лейт. Алаксандър Савов на 22.12.1988 г. Ръководил го служител Лейт. Александър Савов, о. р. Евг. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Козма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 8; дело Ф1 а.е. 7554. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външните работи Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник " Козма " Валентин Добрев Петров

Дата на раждане: 21.11.1955
Място на раждане: Гр. Варна 3
Валентин Добрев Петров Дата на раждане 21.11.1955 г. Място на раждане Гр. Варна 3 Вербувал го служител Лейт. Алаксандър Савов на 22.12.1988 г. Ръководил го служител Лейт. Александър Савов, о. р. Евг. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Козма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 8; дело Ф1 а.е. 7554. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 24.02.1998 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Козма" Валентин Добрев Петров

Дата на раждане: 21.11.1955
Място на раждане: гр. Варна
Валентин Добрев Петров Дата на раждане 21.11.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Лейт. Алаксандър Савов на 22.12.1988 г., регистриран на 22.12.1988 г. Ръководил го служител Лейт. Александър Савов, о. р. Евг. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Козма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7554. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик в Женева от 09.05.1993 г. до 04.11.1997 г. Извънреден и пълномощен посланик в Лондон от 04.03.1998 г. до 07.06.2005 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. – администрацията на президента Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More