Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Коко намери 6 резултата / The search @pseudo Коко found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-795
от 13.12.2016 г.
община Самоков

Агент "Коко" Георги Николов Николов

Дата на раждане: 21.11.1958
Място на раждане: гр. Велико Търново
Георги Николов Николов Дата на раждане 21.11.1958 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Атанас Чавдаров на 22.03.1985 г., регистриран на 28.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-II отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Коко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30903; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-717/ 27.09.2016 г. – Застрахователна компания "ТУР ИНС" АД Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Баражен Агент "Коко" Касим Бесим Байрам

Дата на раждане: 12.03.1959
Място на раждане: с. Мурга, обл. Кърджали
Касим Бесим Байрам Дата на раждане 12.03.1959 г. Място на раждане с. Мурга, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Наков на 28.05.1986 г., регистриран на 17.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Наков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник баражен агент Псевдоними Коко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-5027 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-1864 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Асеновград, издигнат от партия "Движение за права и свободи" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Коко " Георги Николов Николов

Дата на раждане: 21.11.1958
Място на раждане: Гр. Велико Търново
Георги Николов Николов Дата на раждане 21.11.1958 г. Място на раждане Гр. Велико Търново Вербувал го служител Атанас Чавдаров на 22.03.1985 г. Ръководил го служител Атанас Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-II отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Коко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 30903; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Самоков, издигнат от ГЕРБ Решение № 20/ 19.12.2007 г. 78
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Баражен Агент "Коко" Касим Бесим Байрам

Дата на раждане: 12.03.1959
Място на раждане: с. Мурга, обл. Кърджали
Касим Бесим Байрам Дата на раждане 12.03.1959 г. Място на раждане с. Мурга, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Наков на 28.05.1986 г., регистриран на 17.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Наков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник баражен агент Псевдоними Коко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-5027 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-1864 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Асеновград, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Коко" Костадин Атанасов Илиев

Дата на раждане: 26.10.1945
Място на раждане: гр. Пазарджик
Костадин Атанасов Илиев Дата на раждане 26.10.1945 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител регистриран на 07.03.1984 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Коко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; предложение рег. № 80/ 08.02.1990 г. за унищожаване материалите в дело № 15798; протокол рег. № 88/ 08.02.1990 г. за унищожаване секретните документи в дело № 15798. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 30.11.2007 г. Директор на филиал-Пловдив от 21.12.2007 г. до 27.03.2011 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-717
от 27.09.2016 г.
Застрахователна компания ТУР ИНС АД

Агент "Коко" Георги Николов Николов

Дата на раждане: 21.11.1958
Място на раждане: гр. Велико Търново
Георги Николов Николов Дата на раждане 21.11.1958 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Атанас Чавдаров на 22.03.1985 г., регистриран на 28.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-II отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Коко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30903; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 03.05.1996 г. до 03.07.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More