Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Коков намери 1 резултата / The search @pseudo Коков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Коков" Илиян Георгиев Чапкънов

Дата на раждане: 26.08.1963
Място на раждане: гр. Благоевград
Илиян Георгиев Чапкънов Дата на раждане 26.08.1963 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Георги Александров Костадинов на 09.11.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Александров Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Коков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1944 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1554 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов" - Благоевград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More