Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Коларски намери 1 резултата / The search @pseudo Коларски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Коларски" Георги Ангелов Бонев

Дата на раждане: 18.05.1959
Място на раждане: с. Пудрия, обл. Враца
Георги Ангелов Бонев Дата на раждане 18.05.1959 г. Място на раждане с. Пудрия, обл. Враца Вербувал го служител кап. Милен Беров Йовчев на 26.11.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г. Ръководил го служител кап. Милен Беров Йовчев; о. р. Валентин Кр. Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Коларски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1899; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Координатор по разузнаване в Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел, Белгия от 17.07.2007 г. до 31.07.2010 г., изпратен от МО Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Ангелов Бонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More