Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Колева намери 2 резултата / The search @pseudo Колева found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Колева" Светлина Николова Тодорова

Дата на раждане: 01.01.1942
Място на раждане: гр. Враца
Светлина Николова Тодорова Дата на раждане 01.01.1942 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал я служител о. р. Младенов на 12.12.1978 г., регистрирана на 18.12.1978 г. Ръководил я служител о. р. Младенов; о. р. М. Лозанов; о. р. Кр. Капурдов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление VI-IХ-III, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колева Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27442 и работно дело IР-12850. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на научна комисия по филологически науки и изкуствознание от 1992 г. Член на научна комисия по филологически науки и изкуствознание от 1995 г. Член на научна комисия по филология от 2000 г. до 2003 г. Обявена с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Колева" Светлина Николова Тодорова

Дата на раждане: 01.01.1942
Място на раждане: гр. Враца
Светлина Николова Тодорова Дата на раждане 01.01.1942 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал я служител о. р. Младенов на 12.12.1978 г., регистрирана на 18.12.1978 г. Ръководил я служител о. р. Младенов; о. р. М. Лозанов; о. р. Кр. Капурдов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление VI-IХ-III, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27442 и работно дело IР-12850. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Кирило-Методиев научен център

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More