Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Колов намери 1 резултата / The search @pseudo Колов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Колов" Чавдар Бориславов Димов

Дата на раждане: 12.04.1959
Място на раждане: гр. София
Чавдар Бориславов Димов Дата на раждане 12.04.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Константинов Сотиров на 21.08.1987 г., регистриран на 06.10.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Константинов Сотиров; о. р. Борис Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Колов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7472. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.09.2005 г. до 31.07.2007 г Н-к отдел от 02.08.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Бориславов Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More