Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Колосовски намери 1 резултата / The search @pseudo Колосовски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Колосовски" Цветан Вълчев Иванов

Дата на раждане: 27.09.1946
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Цветан Вълчев Иванов Дата на раждане 27.09.1946 г. Място на раждане с. Сливовик, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Емил Рангелов Донков на 16.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Рангелов Донков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колосовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-209 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. лично дело IА-209 (Мх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Медковец, издигнат от МК "Заедно за Медковец" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More