Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Колчев намери 1 резултата / The search @pseudo Колчев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Колчев" Златьо Иванов Боев

Дата на раждане: 08.07.1935
Място на раждане: с. Музга, обл. Габрово
Златьо Иванов Боев Дата на раждане 08.07.1935 г. Място на раждане с. Музга, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Асен Ив. Маринов на 25.11.1957 г. Ръководил го служител о. р. Асен Ив. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1660/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-32407. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More