Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Колчо намери 4 резултата / The search @pseudo Колчо found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Колчо " Иван Събев Мирчев

Дата на раждане: 15.06.1946
Място на раждане: С. Плачи дол, обл. Добрич
Иван Събев Мирчев Дата на раждане 15.06.1946 г. Място на раждане С. Плачи дол, обл. Добрич Вербувал го служител О. р. Иван Лазаров Кръстев на 23.11.1965 г., регистриран на 27.11.1965 г. Ръководил го служител О. р. Иван Лазаров Кръстев; Никола Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV, отд. 8 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2498 МФ; протокол рег. № КА-94/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-612; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 55 Кандидат за общински съветник в общ. Добричка, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Колчо" Иван Събев Мирчев

Дата на раждане: 15.06.1946
Място на раждане: с. Плачи дол, обл. Добрич
Иван Събев Мирчев Дата на раждане 15.06.1946 г. Място на раждане с. Плачи дол, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Иван Лазаров Кръстев на 23.11.1965 г., регистриран на 27.11.1965 г. Ръководил го служител о. р. Иван Лазаров Кръстев; о. р. Никола Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV, отд. 8 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2498 МФ; протокол рег. № КА-94/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-612; протокол рег. № С КА-92/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2498 (Вн) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Кандидат за кмет на община Добричка, издигнат от ПП "АТАКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-311/ 19.02.2014 г. – община Добричка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Агент "Колчо" Иван Събев Мирчев

Дата на раждане: 15.06.1946
Място на раждане: с. Плачи дол, обл. Добрич
Иван Събев Мирчев Дата на раждане 15.06.1946 г. Място на раждане с. Плачи дол, обл. Добрич Вербувал го служител О. р. Иван Лазаров Кръстев на 23.11.1965 г., регистриран на 27.11.1965 г. Ръководил го служител О. р. Иван Лазаров Кръстев; Никола Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV, отд. 8 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2498 МФ; протокол рег. № КА-94/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-612; протокол рег. № С КА-92/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2498 (Вн) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 05.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Колчо" Иван Събев Мирчев

Дата на раждане: 15.06.1946
Място на раждане: с. Плачи дол, обл. Добрич
Иван Събев Мирчев Дата на раждане 15.06.1946 г. Място на раждане с. Плачи дол, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Иван Лазаров Кръстев на 23.11.1965 г., регистриран на 27.11.1965 г. Ръководил го служител о. р. Иван Лазаров Кръстев; о. р. Никола Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV, отд. 8 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2498 МФ; протокол рег. № КА-94/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-612; протокол рег. № С КА-92/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2498 (Вн) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Кандидат за общински съветник в община Добричка, издигнат от ПП "АТАКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-311/ 19.02.2014 г. – община Добричка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More