Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ком намери 7 резултата / The search @pseudo Ком found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Съдържател на явочна квартира "Ком" Валентина Стойчева Бонева

Дата на раждане: 04.01.1960
Място на раждане: гр. Стара Загора
Валентина Стойчева Бонева Дата на раждане 04.01.1960 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал я служител о. р. Васил Вълов на 15.04.1988 г. Ръководил я служител о. р. Васил Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; формализирана карта на лично дело IЯ-355 (Ст.З.) – 2 бр.; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Ком"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в дирекция "Социално подпомагане" – Стара Загора от 23.03.2006 г. Обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ком " Валентина Стойчева Бонева

Дата на раждане: 04.01.1960
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Валентина Стойчева Бонева Дата на раждане 04.01.1960 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал я служител Васил Вълов на 15.04.1988 г. Ръководил я служител Васил Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Съдържател на явочна квартира Решение № 20/ 19.12.2007 г. 47 сътрудник Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Ком"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигната от Коалиция „БСП /БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ/, ПБС /ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ /и ДСХ /ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Съдържател на явочна квартира "Ком" Велико Тодоров Великов

Дата на раждане: 14.12.1945
Място на раждане: с. Кочмар, обл. Добрич
Велико Тодоров Великов Дата на раждане 14.12.1945 г. Място на раждане с. Кочмар, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Желязко Господинов на 13.03.1980 г., регистриран на 26.03.1980 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 409/ 15.02.1990 г. личното дело на Я/К "Ком". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на ТДУ Добрич от 01.7.1991 г. до 01.1.2000 г.
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Ком" Валентина Стойчева Бонева

Дата на раждане: 04.01.1960
Място на раждане: гр. Стара Загора
Валентина Стойчева Бонева Дата на раждане 04.01.1960 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал я служител о. р. Васил Вълов на 15.04.1988 г. Ръководил я служител о. р. Васил Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр.; формализирана карта на лично дело IЯ-355 (Ст.З.) – 2 бр.; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Ком"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 18.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-646/ 10.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Ком" Валентина Стойчева Бонева

Дата на раждане: 04.01.1960
Място на раждане: гр. Стара Загора
Валентина Стойчева Бонева Дата на раждане 04.01.1960 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал я служител о. р. Васил Вълов на 15.04.1988 г. Ръководил я служител о. р. Васил Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр.; формализирана карта на лично дело IЯ-355 (Ст.З.) – 2 бр.; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Ком"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Стара Загора, издигнат от МК "БСП лява България – за Стара Загора" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Ком " Красимир Илиев Георгиев

Дата на раждане: 26.09.1956
Място на раждане: Гр. Чипровци, обл. Монтана
Красимир Илиев Георгиев Дата на раждане 26.09.1956 г. Място на раждане Гр. Чипровци, обл. Монтана Вербувал го служител Кап. Ленчо Славчев Тошев на 11.11.1981 г., регистриран на 26.11.1981 г. Ръководил го служител Кап. Ленчо Славчев Тошев; Тенчо Тодоров, Емил Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел РО, отделение 1 ГрО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35167; работно дело IР-17266; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 22/ 29.01.2008 г. 24 Кандидат за общински съветник в общ. Чипровци, издигнат от ГЕРБ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ком" Красимир Илиев Георгиев

Дата на раждане: 26.09.1956
Място на раждане: гр. Чипровци
Красимир Илиев Георгиев Дата на раждане 26.09.1956 г. Място на раждане гр. Чипровци Вербувал го служител Кап. Ленчо Славчев Тошев на 11.11.1981 г., регистриран на 26.11.1981 г. Ръководил го служител Кап. Ленчо Славчев Тошев; Тенчо Тодоров, Емил Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – I ГО - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2бр. и обр. 6; лично дело IА-35167; работно дело IР-17266; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 19.12.2008 г. до 11.11.2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More