Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Комета намери 3 резултата / The search @pseudo Комета found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Съдържател на явочна квартира "Шахта; Комета" Никола Хърсев Хърсев

Дата на раждане: 14.06.1935
Място на раждане: гр. Хасково
Никола Хърсев Хърсев Дата на раждане 14.06.1935 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител вербуван на 19.01.1961 г., регистриран на 26.01.1961 г.; възстановен от о. р. Георги Ангелов Полизанов на 15.12.1976 г., регистриран на 22.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ангелов Полизанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Шахта; Комета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 6; писмо вх. № 2564/ 18.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 33/ 02.02.1990 г. материалите на Я/К "Комета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-687
от 25.07.2016 г.
община Кайнарджа

Съдържател на явочна квартира "Комета" Желязка Енчева Костадинова

Дата на раждане: 28.08.1944
Място на раждане: с. Кайнарджа, обл. Силистра
Желязка Енчева Костадинова Дата на раждане 28.08.1944 г. Място на раждане с. Кайнарджа, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Сергей Колев на 09.10.1984 г., регистрирана на 13.10.1984 г.; възстановена на 20.12.1988 г. и регистрирана на 26.01.1989 г. Ръководил я служител о. р. Сергей Колев; о. р. Й. Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI; ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Комета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване делото на "Комета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Желязка Енчева Костадинова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Шахта; Комета" Никола Хърсев Хърсев

Дата на раждане: 14.06.1935
Място на раждане: гр. Хасково
Никола Хърсев Хърсев Дата на раждане 14.06.1935 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител вербуван на 19.01.1961 г., регистриран на 26.01.1961 г.; възстановен от о. р. Георги Ангелов Полизанов на 15.12.1976 г., регистриран на 22.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ангелов Полизанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Шахта; Комета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 6; писмо вх. № 2564/ 18.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 33/ 02.02.1990 г. материалите на Я/К "Комета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More