Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Комсомолска намери 1 резултата / The search @pseudo Комсомолска found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Комсомолска" Веселин Божков Йотов

Дата на раждане: 24.03.1934
Място на раждане: с. Малък Поровец, обл. Разград
Веселин Божков Йотов Дата на раждане 24.03.1934 г. Място на раждане с. Малък Поровец, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Марко Николов Марков на 03.02.1961 г., регистриран на 23.02.1961 г. Ръководил го служител о. р. Марко Николов Марков; о. р. Тодор Мецов; о. р. Кирил Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Комсомолска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 44/ 1977 г. за унищожаване на лично дело на явочна квартира "Комсомолска" IА-43. Снемане от действащия оперативен отчет 1964 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.11.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More