Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Константинов намери 8 резултата / The search @pseudo Константинов found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Константинов" Асен Благоев Ангелов

Дата на раждане: 19.04.1946
Място на раждане: гр. София
Асен Благоев Ангелов Дата на раждане 19.04.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоичко Велинов Грозданов на 19.11.1968 г., регистриран на 22.11.1968 г. Ръководил го служител о. р. Стоичко Велинов Грозданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-5262; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-480 и работно дело IР-5262 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 04.01.2000 г. до 01.05.2000 г.
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Информатор; резидент; секретен сътрудник "Карамфил-4; Константинов" Владимир Владимиров Топенчаров

Дата на раждане: 15.07.1933
Място на раждане: гр. София
Владимир Владимиров Топенчаров Дата на раждане 15.07.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Мария Ангелова Стоилова на 10.06.1948 г.; ст. лейт. Илия Недев Василев на 05.01.1966 г.; Ръководил го служител о. р. Мария Ангелова Стоилова; о. р. Крум Рангелов Златев; о. р. Цачко В. Цачков; о. р. Атанас Атанасов; ст. лейт. Илия Недев Василев; подп. К. Михалев; полк. Найден Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Столично управление на МВР-ДС; Първо главно управление-ДС, отдел VІІ; на 27.06.1979 г. е възстановен на връзка в Първо главно управление-ДС, отдел ХVІІ; Първо главно управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; резидент; секретен сътрудник Псевдоними Карамфил-4; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации; собственоръчно написани агентурни сведения от секретен сътрудник "Карамфил" и "Константинов"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; картони - обр.- 1 – 2 бр. и обр. 3; лично дело ІА-17251; дело ИФ 1-2-1257, 1258; лично и работно дело и дело без пореден номер Ф.1, а. е. 1963. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Доктора; Константинов " Веселин Стоянов Бончев

Дата на раждане: 30.05.1938
Място на раждане: С. Караш, обл. Враца
Веселин Стоянов Бончев Дата на раждане 30.05.1938 г. Място на раждане С. Караш, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Георги Велчев Велев на 06.09.1969 г.; Недялко Кочев на 15.01.1976 г. Ръководил го служител Полк. Георги Велчев Велев; Васил Сивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел VІІІ; Второ главно управление-ДС, ІХ, ІV, отдел 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Доктора; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 2301; картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.06.1971 г. от ПГУ Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Информатор; резидент; секретен сътрудник " Карамфил-4; Константинов " Владимир Владимиров Топенчаров

Дата на раждане: 15.07.1933
Място на раждане: Гр. София
Владимир Владимиров Топенчаров Дата на раждане 15.07.1933 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Мария Ангелова Стоилова на 10.06.1948 г.; ст. лейт. Илия Недев Василев на 05.01.1966 г.; Ръководил го служител Мария Ангелова Стоилова ; Крум Рангелов Златев; Цачко В. Цачков; Атанас Атанасов; ст. лейт. Илия Решение № 14 / 04.09.2007 г. 13 Недев Василев; подп. К. Михалев; полк. Найден Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Столично управление на МВР-ДС; Първо главно управление-ДС, отдел VІІ; на 27.06.1979 г. е възстановен на връзка в Първо главно управление- ДС, отдел ХVІІ; Първо главно управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; резидент; секретен сътрудник Псевдоними Карамфил-4; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации; собственоръчно написани агентурни сведения от секретен сътрудник "Карамфил" и "Константинов"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; картони обр.- 1 и 3; лично дело ІА-17251; дело ИФ 1-2-1257, 1258; лично и работно дело и дело без пореден номер Ф.1, а. е. 1963. Снемане от действащия оперативен отчет На 16.11.1968 г.; на 14.05.1991 г. делото е свалено и предадено в архив. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира; Агент "Доктора; Константинов" Веселин Стоянов Бончев

Дата на раждане: 30.05.1938
Място на раждане: с. Караш, обл. Враца
Веселин Стоянов Бончев Дата на раждане 30.05.1938 г. Място на раждане с. Караш, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Георги Велчев Велев на 06.09.1969 г.; Недялко Кочев на 15.01.1976 г., регистриран на 28.01.1976 г. Ръководил го служител Полк. Георги Велчев Велев; Васил Сивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел VІІІ; Второ главно управление-ДС, ІХ, ІV, отдел 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Доктора; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 2301; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.06.1971 г. от ПГУ Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" в 23-и ИР-София Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Сътрудник "Константинов" Константин Петров Караджов

Дата на раждане: 02.12.1949
Място на раждане: гр. София
Константин Петров Караджов Дата на раждане 02.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 31.03.1988 г. Ръководил го служител кап. Людмил Средков; кап. Ярослав Цанов; кап. Веселин Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 19927; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Петров Караджов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-13/ 31.05.2012 г. - Българска стопанска камара - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител "Константинов" Кирил Асенов Крежов

Дата на раждане: 11.10.1945
Място на раждане: гр. София
Кирил Асенов Крежов Дата на раждане 11.10.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Левчев на 28.08.1973 г., регистриран на 14.09.1973 г. Ръководил го служител о. р. Асен Левчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Константинов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник, картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6964; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1360 и работно дело IР-6964 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 2006 г. до 2009 г. Председател на научна комисия по физика и астрономия от 2010 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Константинов" Янчо Демирев Янев

Дата на раждане: 03.09.1939
Място на раждане: гр. София
Янчо Демирев Янев Дата на раждане 03.09.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 17.06.1964 г., регистриран на 20.06.1964 г. Ръководил го служител майор Асен Тодоров Тошев; о. р. Добри Иванов Добрев; о. р. Йото Йотов Пашов; о. р. Илия Цветков Кованджиев; подп. Димитър Костадинов Куцев; о. р. Спас Георгиев Велев; о. р. Аспарух Аспарухов; о. р. Гьончо Гьоков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1832 – 3 тома Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Аман до 16.08.1994 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More