Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Консултант намери 1 резултата / The search @pseudo Консултант found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-209
от 17.07.2013 г.
община Свищов

Съдържател на явочна квартира "Консултант" Мариета Димитрова Михова

Дата на раждане: 01.09.1949
Място на раждане: гр. Свищов
Мариета Димитрова Михова Дата на раждане 01.09.1949 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал я служител о. р. Станимир В. Тодоров на 11.08.1981 г., регистрирана на 11.09.1981 г. Ръководил я служител о. р. Станимир В. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Консултант Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Консултант". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на общината от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More