Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Консултанта намери 1 резултата / The search @pseudo Консултанта found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Консултанта" Иван Тонев Димитров

Дата на раждане: 01.09.1947
Място на раждане: с. Равна гора, обл. Хасково
Иван Тонев Димитров Дата на раждане 01.09.1947 г. Място на раждане с. Равна гора, обл. Хасково Вербувал го служител лейт. Иван Тодоров на 21.04.1982 г., регистриран на 26.04.1982 г. Ръководил го служител лейт. Иван Тодоров; о. р. Сашо Узунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Консултанта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 59/ 07.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. материалите на аг. "Консултанта". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник декан по УД - бакалавърска степен на обуч., с-ма за управл. кач. на обучение и АД във Философски факултет от 2003 г. до 2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More