Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Корифеас намери 2 резултата / The search @pseudo Корифеас found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-23
от 20.06.2012 г.
Университет Проф. д-р Асен Златаров

Разузнавач "Корифеас" Милчо Янев Скумов

Дата на раждане: 22.09.1948
Място на раждане: гр. Поморие
Милчо Янев Скумов Дата на раждане 22.09.1948 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител ст. лейт. Филип Тошев Филев и подп. Петков на 24.10.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Филип Тошев Филев; Спас Костадинов Жлебинков; майор Петър Кръстев Начев; ст. лейт. Христо Николов; ст. лейт. Валери Костадинов Куклев; полк. Кирил Грозев Киров; майор Тодор Б. Пометков; полк. Иван Цаков Нинов; подп. Петко Стоилов Петков; майор Огнян Захариев Христанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Корифеас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написано агентурно сведение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 9209; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 2657/ 30.05.2012 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 20.06.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 2657/ 30.05.2012 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Разузнавач "Корифеас" Милчо Янев Скумов

Дата на раждане: 22.09.1948
Място на раждане: гр. Поморие
Милчо Янев Скумов Дата на раждане 22.09.1948 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител ст. лейт. Филип Тошев Филев и подп. Петков на 24.10.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Филип Тошев Филев; Спас Костадинов Жлебинков; майор Петър Кръстев Начев; ст. лейт. Христо Николов; ст. лейт. Валери Костадинов Куклев; полк. Кирил Грозев Киров; майор Тодор Б. Пометков; полк. Иван Цаков Нинов; подп. Петко Стоилов Петков; майор Огнян Захариев Христанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Корифеас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написано агентурно сведение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 9209; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 2657/ 30.05.2012 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 2657/ 30.05.2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More