Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кортес намери 1 резултата / The search @pseudo Кортес found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-525
от 23.06.2015 г.
община Долни Дъбник

Агент "Кортес" Николай Илиев Иванов

Дата на раждане: 27.08.1955
Място на раждане: гр. Плевен
Николай Илиев Иванов Дата на раждане 27.08.1955 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Павел Христов Гендов на 16.05.1977 г., регистриран на 27.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Павел Христов Гендов; о. р. Пенко Георгиев; о. р. Друми Узунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III; ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кортес Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1476/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1509 (Пл); протокол вх. № 1475/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-363 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.08.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More