Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Корчагин; Дъб намери 2 резултата / The search @pseudo Корчагин; Дъб found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент; съдържател на явочна квартира "Корчагин; Дъб" Данаил Василев Данаилов

Дата на раждане: 09.07.1954
Място на раждане: с. Големаново, обл. Видин
Данаил Василев Данаилов Дата на раждане 09.07.1954 г. Място на раждане с. Големаново, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев на 24.10.1977 г., регистриран на 04.11.1977 г.; възстановен от о. р. Ценко Цветков на 28.06.1984 г., регистриран на 13.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Ценко Цветков; о. р. В. Неделков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Корчагин; Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1113 (Вд) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-393 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Големаново, общ. Кула, издигнат от МК "НАДЕЖДА" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент; съдържател на явочна квартира "Корчагин; Дъб" Данаил Василев Данаилов

Дата на раждане: 09.07.1954
Място на раждане: с. Големаново, обл. Видин
Данаил Василев Данаилов Дата на раждане 09.07.1954 г. Място на раждане с. Големаново, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев на 24.10.1977 г., регистриран на 04.11.1977 г.; възстановен от о. р. Ценко Цветков на 28.06.1984 г., регистриран на 13.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Ценко Цветков; о. р. В. Неделков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Корчагин; Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1113 (Вд) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-393 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кула, издигнат от МК "НАДЕЖДА" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More