Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Косев намери 3 резултата / The search @pseudo Косев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Косев" Байрам Рашидов Рашидов

Дата на раждане: 25.05.1961
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Байрам Рашидов Рашидов Дата на раждане 25.05.1961 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Коста Коев на 25.11.1987 г., регистриран на 02.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Коста Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Косев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1227 (Сл); протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-836 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Твърдица, издигнат от Партия "Движение за права и свободи" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Агент "Косев" Минчо Тенев Минков

Дата на раждане: 04.09.1954
Място на раждане: гр. Раднево
Минчо Тенев Минков Дата на раждане 04.09.1954 г. Място на раждане гр. Раднево Вербувал го служител лейт. Георги Маринов Костов на 30.11.1978 г., регистриран на 12.12.1978 г. Ръководил го служител лейт. Георги Маринов Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Раднево Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Косев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3046 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3046 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-968 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Косев" Байрам Рашидов Рашидов

Дата на раждане: 25.05.1961
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Байрам Рашидов Рашидов Дата на раждане 25.05.1961 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Коста Коев на 25.11.1987 г., регистриран на 02.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Коста Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Косев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1227 (Сл); протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-836 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Твърдица, издигнат от ПП "ДПС"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More