Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Костадин намери 2 резултата / The search @pseudo Костадин found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Костадин" Алеко Антонов Алеков

Дата на раждане: 17.03.1961
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Алеко Антонов Алеков Дата на раждане 17.03.1961 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал го служител подп. Иван Тодоров Савов на 17.06.1986 г., регистриран на 23.06.1986 г. Ръководил го служител подп. Иван Тодоров Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костадин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3099 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-773 (Рс); протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3099 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Христо Ботев" - Глоджево Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Костадин" Ивайло Василев Иванов

Дата на раждане: 24.08.1961
Място на раждане: Гр. Дупница
Ивайло Василев Иванов Дата на раждане 24.08.1961 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал го служител О. р. Делчо Иванов Владимиров на 25.03.1980 г., регистриран на 01.04.1980 г. Ръководил го служител О. р. Делчо Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костадин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-852 (Кн) МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-589 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Младши прокурор в РП-Дупница от 01.04.1995 г. до 01.04.1997 г. Прокурор в РП-Дупница от 01.04.1997 г. до 17.05.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More