Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Костов намери 18 резултата / The search @pseudo Костов found 18 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Костов" Иван Трифонов Станчев

Дата на раждане: 21.12.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Трифонов Станчев Дата на раждане 21.12.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Емил Иванов на 07.10.1977 г., регистриран на 18.10.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр., рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–4438 /Пд/ МФ; работно дело ІР–9248; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в община Родопи, издигнат от ДВИЖЕНИЕ 21 Обявява установената и обявена с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-124
от 09.01.2013 г.
община Карнобат

Агент "Костов" Георги Желев Иванов

Дата на раждане: 08.06.1958
Място на раждане: гр. Карнобат
Георги Желев Иванов Дата на раждане 08.06.1958 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител майор Иван Стоянов Иванов на 08.12.1977 г., регистриран на 19.12.1977 г. Ръководил го служител майор Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2526 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-986 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. и от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Костов" Мехмед Хасан Хрюстем

Дата на раждане: 31.10.1950
Място на раждане: с. Селска поляна, обл. Хасково
Мехмед Хасан Хрюстем Дата на раждане 31.10.1950 г. Място на раждане с. Селска поляна, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Лозев на 20.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-140 (Хс); протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-127 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност ВрИД кмет на кметство Селска поляна до 01.11.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-558/ 30.09.2015 г. – община Пловдив - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Костов " Васил Илиев Салапатов

Дата на раждане: 05.06.1936
Място на раждане: С. Покрован, обл. Хасково
Васил Илиев Салапатов Дата на раждане 05.06.1936 г. Място на раждане С. Покрован, обл. Хасково Вербувал го служител Георги Гайдаров на 07.12.1987 г. Ръководил го служител Георги Гайдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване на лично и работно дело на "Костов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 20/ 19.12.2007 г. 54 Кандидат за общински съветник в общ. Ивайловград, издигнат от АТАКА
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Костов" Валентин Видолов Балабанов

Дата на раждане: 27.01.1955
Място на раждане: гр. Варна
Валентин Видолов Балабанов Дата на раждане 27.01.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Александър Баев Баев на 17.06.1983 г., регистриран на 28.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Баев Баев; майор Румен Георгиев Керемедчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-921 (Вн); работно дело IР-432 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция до 10.01.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Видолов Балабанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Секретен сътрудник "Костов" Таквор Хайк Гарабедян

Дата на раждане: 17.09.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Таквор Хайк Гарабедян Дата на раждане 17.09.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 23.06.1989 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № С 125/ 09.02.1990 г. за заличаване на "Костов"; протокол рег. № 133/ 09.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните документи на 19063/ 89. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Пловдив, издигнат от Коалиция "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Костов " Румен Георгиев Горянов

Дата на раждане: 21.02.1961
Място на раждане: Гр. Брезник
Румен Георгиев Горянов Дата на раждане 21.02.1961 г. Място на раждане Гр. Брезник Вербувал го служител Майор Захари Марков на 21.08.1989 г., регистриран на 08.09.1989 г. Ръководил го служител Майор Захари Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Областно у-е на МВР-Сф., отдел ДС, отделение Перник Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон бр. 4; лично дело ІА-1453 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Брезник, издигнат от Политическо движение „ Социалдемократи”
Решение N° 306
от 07.02.2012
Арменската Апостолическа Православна църква в България

Секретен сътрудник "Костов" Таквор Хайк Гарабедян

Дата на раждане: 17.09.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Таквор Хайк Гарабедян Дата на раждане 17.09.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 23.06.1989 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № С 125/ 09.02.1990 г. за заличаване на "Костов"; протокол рег. № 133/ 09.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните документи на 19063/ 89. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Арменското църковно настоятелство в Пловдив от 2006 г. Обявен с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Костов" Евтим Янев Дросев

Дата на раждане: 30.10.1957
Място на раждане: с. Дралфа, обл. Търговище
Евтим Янев Дросев Дата на раждане 30.10.1957 г. Място на раждане с. Дралфа, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Венцеслав Вълчанов Киров на 06.09.1977 г., регистриран на 23.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Венцеслав Вълчанов Киров; о. р. Димчо Хр. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-673; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "НДСВ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Евтим Янев Дросев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-375
от 15.07.2014 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Агент "Костов" Дончо Стефанов Дончев

Дата на раждане: 08.01.1959
Място на раждане: гр. Казанлък
Дончо Стефанов Дончев Дата на раждане 08.01.1959 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Сашо Вангелов Сотиров на 06.11.1978 г., регистриран на 16.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Сашо Вангелов Сотиров; о. р. Станев; о. р. Иван Спасов; о. р. Николай Дойчинов; о. р. Вл. Кузманов; о. р. Цанко Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V; СГУ на МВР-ДС; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело IА-3611 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № СЗ-КА-65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване делото на аг. "Костов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2003 г. до 2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-969
от 06.06.2017 г.
Държавни дружества Министерство на вътрешните работи

Агент "Костов" Симеон Костадинов Делисивков

Дата на раждане: 30.11.1942
Място на раждане: гр. Чепеларе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-369
от 08.07.2014 г.
кандидати за ЕП и за 41-о НС

Секретен сътрудник "Костов; Добротица" Кирияк Цонев Цонев

Дата на раждане: 03.06.1938
Място на раждане: с. Нейково, обл. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Костов " Иван Трифонов Станчев

Дата на раждане: 21.12.1957
Място на раждане: Пловдив
Иван Трифонов Станчев Дата на раждане 21.12.1957 г. Място на раждане Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Емил Иванов на 07.10.1977 г., регистриран на 18.10.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 4438 /Пд/ - МФ; работно дело І Р – 9248; доклад на МВР RB202009-001- 05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, издигнат от "Ред, законност и справедливост "
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент; осведомител "Костов" Сашо Александров Динов

Дата на раждане: 04.10.1949
Място на раждане: с. Дъбован, обл. Плевен
Сашо Александров Динов Дата на раждане 04.10.1949 г. Място на раждане с. Дъбован, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Момчил Крумов Кацарски на 24.11.1968 г., регистриран на 12.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Момчил Крумов Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-46 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на кооперация-длъжник ЧПТК "НАПРЕДЪК 3”, с. Дъбован, област Ловеч Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Костов" Никола Иванов Николов

Дата на раждане: 23.09.1945
Място на раждане: с. Кладенци, обл. Добрич
Никола Иванов Николов Дата на раждане 23.09.1945 г. Място на раждане с. Кладенци, обл. Добрич Вербувал го служител майор Петър Георгиев Жеков на 04.11.1977 г., регистриран на 14.11.1977 г. Ръководил го служител майор Петър Георгиев Жеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-183 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тервел, издигнат от ПП "ВМРО-Българско национално движение"
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Костов" Евтим Янев Дросев

Дата на раждане: 30.10.1957
Място на раждане: с. Дралфа, обл. Търговище
Евтим Янев Дросев Дата на раждане 30.10.1957 г. Място на раждане с. Дралфа, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Венцеслав Вълчанов Киров на 06.09.1977 г., регистриран на 23.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Венцеслав Вълчанов Киров; о. р. Димчо Хр. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-673; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "НДСВ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Евтим Янев Дросев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Костов" Валентин Видолов Балабанов

Дата на раждане: 27.01.1955
Място на раждане: гр. Варна
Валентин Видолов Балабанов Дата на раждане 27.01.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Александър Баев Баев на 17.06.1983 г., регистриран на 28.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Баев Баев; майор Румен Георгиев Керемедчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-921 (Вн); работно дело IР-432 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 17.03.2003 г. до 01.09.2003 г. Директор от 10.01.2005 г. до 02.04.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Видолов Балабанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Костов" Илми Зекерия Мехмед

Дата на раждане: 25.01.1955
Място на раждане: с. Косовец, обл. Бургас
Илми Зекерия Мехмед Дата на раждане 25.01.1955 г. Място на раждане с. Косовец, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Иван Орт. Костадинов на 23.09.1976 г., регистриран на 04.10.1976 г. Ръководил го служител кап. Иван Орт. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лични дела IА-630 (Бс) и в IА-1094 (Бс); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.04.1996 г. до 30.01.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илми Зекерия Мехмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More