Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Котков намери 2 резултата / The search @pseudo Котков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Котков" Илия Николов Караманов

Дата на раждане: 16.02.1951
Място на раждане: гр. Асеновград
Илия Николов Караманов Дата на раждане 16.02.1951 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Красимир Христов на 26.11.1970 г., регистриран на 05.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Христов; о. р. Любомир Измирлийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-София-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Котков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в ОСлС-Пловдив За Илия Николов Караманов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Котков" Румен Георгиев Лазаров

Дата на раждане: 18.06.1960
Място на раждане: гр. Попово
Румен Георгиев Лазаров Дата на раждане 18.06.1960 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител ст. лейт. Никола Трифонов Кьолиев на 11.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Трифонов Кьолиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I; ОУ на МВР-Търговище Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Котков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-859 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-308 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик и управител на ДЖУСИ-77-РУМЕН ЛАЗАРОВ ЕТ, гр. Попово Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More