Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Коцев намери 1 резултата / The search @pseudo Коцев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Сътрудник; Агент "Коцев" Вангел Николов Цветков

Дата на раждане: 27.09.1936
Място на раждане: гр. Оряхово
Вангел Николов Цветков Дата на раждане 27.09.1936 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал го служител подп. Васил Сотиров Каралийски на 25.11.1970 г., регистриран на 30.11.1970 г. Ръководил го служител подп. Васил Сотиров Каралийски; о. р. Илия Генчев; о. р. Петър Танчев Коцев; о. р. Ангел Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-IV, управление II-Х-IV; ОУ на МВР-Враца-ДС-икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Коцев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-505 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" работно дело IР-857 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от м. септември 1993 г. до м. октомври 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More