Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кочев намери 1 резултата / The search @pseudo Кочев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Кочев" Любомир Александров Дочев

Дата на раждане: 14.08.1940
Място на раждане: гр. София
Любомир Александров Дочев Дата на раждане 14.08.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоян Стоянов на 15.06.1960 г., регистриран на 30.06.1960 г.; възстановен от о. р. Иван Иванов на 02.11.1978 г., регистриран на 11.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Стоянов; о. р. Иван Иванов; о. р. К. Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-IV; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ и на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на рег. № 52032-"Кочев"; собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-1854; рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 27/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делата на агент "Кочев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. ноември 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Александров Дочев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More