Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кравцов намери 3 резултата / The search @pseudo Кравцов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Кравцов" Илия Георгиев Кръстелников

Дата на раждане: 07.04.1943
Място на раждане: с. Павелско, обл. Смолян
Илия Георгиев Кръстелников Дата на раждане 07.04.1943 г. Място на раждане с. Павелско, обл. Смолян Вербувал го служител подп. Йордан Христов на 29.01.1973 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1973 г.; кап. Неделчо Кънчев Богданов на 18.02.1977 г., регистриран на 01.03.1977 г.; възстановен в ПГУ Ръководил го служител подп. Йордан Христов; ст. лейт. Христо Д. Караколев; кап. Божидар Антонов; ст. лейт. Иван Живев; полк. Иван Великов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; о. р. Огнян Стоилов; о. р. К. Съботинов; о. р. Милко Георгиев; о. р. Христо Темелков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кравцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33063; лично и работно дело Ф1, а.е. 3549 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.05.2000 г. до 31.03.2002 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Кравцов" Илия Георгиев Кръстелников

Дата на раждане: 07.04.1943
Място на раждане: с. Павелско, обл. Смолян
Илия Георгиев Кръстелников Дата на раждане 07.04.1943 г. Място на раждане с. Павелско, обл. Смолян Вербувал го служител подп. Йордан Христов на 29.01.1973 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1973 г.; кап. Неделчо Кънчев Богданов на 18.02.1977 г., регистриран на 01.03.1977 г.; възстановен в ПГУ Ръководил го служител подп. Йордан Христов; ст. лейт. Христо Д. Караколев; кап. Божидар Антонов; ст. лейт. Иван Живев; полк. Иван Великов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; о. р. Огнян Стоилов; о. р. К. Съботинов; о. р. Милко Георгиев; о. р. Христо Темелков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кравцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33063; лично и работно дело Ф1, а.е. 3549 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.02.1993 г. до 01.05.1993 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Кравцов" Илия Георгиев Кръстелников

Дата на раждане: 07.04.1943
Място на раждане: с. Павелско, обл. Смолян
Илия Георгиев Кръстелников Дата на раждане 07.04.1943 г. Място на раждане с. Павелско, обл. Смолян Вербувал го служител подп. Йордан Христов на 29.01.1973 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1973 г.; кап. Неделчо Кънчев Богданов на 18.02.1977 г., регистриран на 01.03.1977 г.; възстановен в ПГУ Ръководил го служител подп. Йордан Христов; ст. лейт. Христо Д. Караколев; кап. Божидар Антонов; ст. лейт. Иван Живев; полк. Иван Великов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; о. р. Огнян Стоилов; о. р. К. Съботинов; о. р. Милко Георгиев; о. р. Христо Темелков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кравцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33063; лично и работно дело Ф1, а.е. 3549 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Мюнхен от 31.10.1993 г. до 08.10.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More