Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кранев намери 6 резултата / The search @pseudo Кранев found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-708
от 20.09.2016 г.
Частични местни избори 02.10.2016 г.

Секретен сътрудник "Кранев" Георги Йорданов Раднев

Дата на раждане: 16.10.1949
Място на раждане: с. Кранево, обл. Добрич
Георги Йорданов Раднев Дата на раждане 16.10.1949 г. Място на раждане с. Кранево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Людмил Пешев на 31.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Людмил Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Кранев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; дело Ф. 1, а.е. 6535, картони - обр. 1 – 2 бр. и 3; рег. бланка; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 10.05.1990 г. Кандидат за общински съветник в община Балчик, издигнат от ПП "АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ)" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-308/ 12.02.2014 г. – община Балчик Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-595/ 19.01.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 184/ 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-308
от 12.02.2014 г.
община Балчик

Секретен сътрудник "Кранев" Георги Йорданов Раднев

Дата на раждане: 16.10.1949
Място на раждане: с. Кранево, обл. Добрич
Георги Йорданов Раднев Дата на раждане 16.10.1949 г. Място на раждане с. Кранево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Людмил Пешев на 31.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Людмил Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Кранев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; дело Ф. 1, а.е. 6535, картони - обр. 1 – 2 бр. и 3; рег. бланка; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 10.05.1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кранево от м. октомври 1999 г. до 28.10. 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Секретен сътрудник "Кранев" Георги Йорданов Раднев

Дата на раждане: 16.10.1949
Място на раждане: с. Кранево, обл. Добрич
Георги Йорданов Раднев Дата на раждане 16.10.1949 г. Място на раждане с. Кранево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Людмил Пешев на 31.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Людмил Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Кранев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; дело Ф. 1, а.е. 6535, картони обр. 1 и 3; рег. бланка; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 10.05.1990 г. Кандидат за кмет на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, издигнат от Коалиция "Зелена партия и Социалдемократи" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Секретен сътрудник "Кранев" Георги Йорданов Раднев

Дата на раждане: 16.10.1949
Място на раждане: с. Кранево, обл. Добрич
Георги Йорданов Раднев Дата на раждане 16.10.1949 г. Място на раждане с. Кранево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Людмил Пешев на 31.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Людмил Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Кранев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; дело Ф. 1, а.е. 6535, картони - обр. 1 – 2 бр. и 3; рег. бланка; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 10.05.1990 г. Кандидат за общински съветник в община Балчик, издигнат от Партия "АБВ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-308/ 12.02.2014 г. – община Балчик Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Кранев " Георги Йорданов Раднев

Дата на раждане: 16.10.1949
Място на раждане: С. Кранево, обл. Добрич
Георги Йорданов Раднев Дата на раждане 16.10.1949 г. Място на раждане С. Кранево, обл. Добрич Вербувал го служител ОР Людмил Пешев на 31.03.1986 г. Ръководил го служител ОР Людмил Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Кранев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; дело Ф. 1, а.е. 6535, картони обр. 1 и 3; рег. бланка; доклад на НРС RB102101-001-04/11- 18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 10.05.1990 г. Кандидат за кмет на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, издигнат от Зелена партия
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Кранев" Георги Йорданов Раднев

Дата на раждане: 16.10.1949
Място на раждане: с. Кранево, обл. Добрич
Георги Йорданов Раднев Дата на раждане 16.10.1949 г. Място на раждане с. Кранево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Людмил Пешев на 31.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Людмил Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Кранев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; дело Ф. 1, а.е. 6535, картони обр. 1 и 3; рег. бланка; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 10.05.1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Балчик, издигнат от Коалиция "Зелена партия и Социалдемократи" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More