Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Красева намери 2 резултата / The search @pseudo Красева found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Красева" Мариана Йонова Митева

Дата на раждане: 23.08.1945
Място на раждане: гр. София
Мариана Йонова Митева Дата на раждане 23.08.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Борис Василев Гюров на 04.03.1980 г., регистрирана на 06.03.1980 г. Ръководил я служител кап. Борис Василев Гюров; о. р. Славчо Иванов; о. р. Личко Личев; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Красева Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5049. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1995 г. до 1996 г. и от 1998 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Красева" Мариана Йонова Митева

Дата на раждане: 23.08.1945
Място на раждане: гр. София
Мариана Йонова Митева Дата на раждане 23.08.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Борис Василев Гюров на 04.03.1980 г., регистрирана на 06.03.1980 г. Ръководил я служител кап. Борис Василев Гюров; о. р. Славчо Иванов; о. р. Личко Личев; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Красева Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5049. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More