Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Красен намери 3 резултата / The search @pseudo Красен found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Агент "Красен" Лука Евгениев Зумпалов

Дата на раждане: 01.03.1952
Място на раждане: гр. Панагюрище
Лука Евгениев Зумпалов Дата на раждане 01.03.1952 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител майор П. Бозаджиев на 21.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител майор П. Бозаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол № 9/ 1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Красен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Красен" Хайрула Джемал Хайрула

Дата на раждане: 11.03.1966
Място на раждане: гр. Айтос
Хайрула Джемал Хайрула Дата на раждане 11.03.1966 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител ст. лейт. Александър Иванов Чолаков на 13.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Иванов Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС, отдел 06, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Красен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; рег. бланка; лично дело I А - 3257 (Бс) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Чукарка от м. ноември 2007 г. до м. октомври 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент "Красен" Хайрула Джемал Хайрула

Дата на раждане: 11.03.1966
Място на раждане: с. Чукарка, обл. Бургас
Хайрула Джемал Хайрула Дата на раждане 11.03.1966 г. Място на раждане с. Чукарка, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Александър Иванов Чолаков на 13.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Иванов Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС, отдел 06, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Красен Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А - 3257 (Бс) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Чукарка, общ. Айтос, обл. Бургас, издигнат от ДПС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More