Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Красимиров намери 2 резултата / The search @pseudo Красимиров found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Красимиров" Борислав Тодоров Джамджиев

Дата на раждане: 13.01.1949
Място на раждане: Гр. София
Борислав Тодоров Джамджиев Дата на раждане 13.01.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Ангелов Бузовски на 18.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Ангелов Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Красимиров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Красимиров" Борислав Тодоров Джамджиев

Дата на раждане: 13.01.1949
Място на раждане: Гр. София
Борислав Тодоров Джамджиев Дата на раждане 13.01.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Ангелов Бузовски на 18.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Ангелов Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Красимиров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.01.1989 г. до 01.08.1989 г. Завеждащ редакция от 01.08.1989 г. до 01.04.1990 г. Зам. главен редактор от 01.04.1990 г. до 10.01.1993 г. Програмен директор от 15.03.1993 г. до 07.08.1995 г. Зам. генерален директор от 07.08.1995 г. до 26.02.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More