Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Крежов намери 4 резултата / The search @pseudo Крежов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-299
от 28.01.2014 г.
Търговска и спестовна банка АД

Секретен сътрудник "Крежов" Пламен Иванов Грозданов

Дата на раждане: 24.09.1950
Място на раждане: гр. Казанлък
Пламен Иванов Грозданов Дата на раждане 24.09.1950 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Георги Димитров на 01.08.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Крежов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7379; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 19.04.1994 г. до 22.05.1995 г. Член на Управителния съвет от 29.06.1995 г. до 16.05.1996 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Обявява установената и обявена с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-936
от 03.05.2017 г.
Българска фондова борса АД

Секретен сътрудник "Крежов" Пламен Иванов Грозданов

Дата на раждане: 24.09.1950
Място на раждане: гр. Казанлък
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Крежов" Пламен Иванов Грозданов

Дата на раждане: 24.09.1950
Място на раждане: гр. Казанлък
Пламен Иванов Грозданов Дата на раждане 24.09.1950 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Георги Димитров на 01.08.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Крежов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7379; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Москва от 27.09.2006 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Крежов" Пламен Иванов Грозданов

Дата на раждане: 24.09.1950
Място на раждане: гр. Казанлък
Пламен Иванов Грозданов Дата на раждане 24.09.1950 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Георги Димитров на 01.08.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Крежов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7379; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник „ТС БАНК” АД, гр. София; Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка-длъжник „ТС БАНК”, гр. София Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-299/ 28.01.2014 г. – "Търговска и спестовна банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-274/ 04.12.2013 г. – "Българска земеделска и промишлена банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More