Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Крик намери 2 резултата / The search @pseudo Крик found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент; секретен сътрудник "Крик" Иван Минков Миховски

Дата на раждане: 13.09.1946
Място на раждане: гр. София
Иван Минков Миховски Дата на раждане 13.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Панов на 24.12.1979 г., регистриран на 02.01.1980 г.; регистриран в ПГУ на 16.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панов; о. р. Славчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Крик Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26547 и работно дело IР-11822; дело Ф1, а.е. 4333. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Аналитична механика" във Факултет по математика и информатика от 2007 г. до 2009 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Крик" Иван Минков Миховски

Дата на раждане: 13.09.1946
Място на раждане: гр. София
Иван Минков Миховски Дата на раждане 13.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Панов на 24.12.1979 г., регистриран на 02.01.1980 г.; регистриран в ПГУ на 16.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панов; о. р. Славчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Крик Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26547 и работно дело IР-11822; дело Ф1, а.е. 4333. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по математически науки от 1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More