Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Крим намери 1 резултата / The search @pseudo Крим found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-242
от 09.10.2013 г.
община Ружинци

Съдържател на явочна квартира "Крим" Григор Методиев Стоянов

Дата на раждане: 21.01.1939
Място на раждане: с. Дреновец, обл. Видин
Григор Методиев Стоянов Дата на раждане 21.01.1939 г. Място на раждане с. Дреновец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Иван Тодоров Георгиев на 18.09.1972 г., регистриран на 26.09.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Тодоров Георгиев; о. р. Р. Николичев; о. р. Е. Киричов; о. р. Огнян Панов; о. р. П. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Крим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на рег. № 31948. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 10.1991 г.; Общински съветник от 09.11.1999 г. до 05.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More