Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Криптон; Иво намери 2 резултата / The search @pseudo Криптон; Иво found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник; Агент "Криптон; Иво" Димитър Стоянов Карпузов

Дата на раждане: 13.12.1940
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Стоянов Карпузов    Дата на раждане 13.12.1940 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев на 12.07.1977 г., регистриран в ПГУ на 18.07.1977 г.; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров на 30.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Ан. Димитров; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Криптон; Иво Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 3812; лично дело IА-26486; работно дело IР-11747. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физически науки от 1990 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник; Агент "Криптон; Иво" Димитър Стоянов Карпузов

Дата на раждане: 13.12.1940
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Стоянов Карпузов    Дата на раждане 13.12.1940 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев на 12.07.1977 г., регистриран в ПГУ на 18.07.1977 г.; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров на 30.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Ан. Димитров; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Криптон; Иво Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 3812; лично дело IА-26486; работно дело IР-11747. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по електроника от 28.04.1993 г. до 20.10.1993 г. Обявява установената с решение № 197/ 09.03.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More