Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кристиян намери 2 резултата / The search @pseudo Кристиян found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Секретен сътрудник "Кристиян" Емил Иванов Бецински

Дата на раждане: 07.01.1940
Място на раждане: с. Малорад, обл. Враца
Емил Иванов Бецински Дата на раждане 07.01.1940 г. Място на раждане с. Малорад, обл. Враца Вербувал го служител полк. Иван Петков Недков на 15.08.1975 г., регистриран на 20.08.1975 г. Ръководил го служител полк. Иван Петков Недков; о. р. Людмил Пешев; ст. лейт. Милан Миланов; о. р. Георги Ничев; о. р. Красимир Евтимов; о. р. Антон Костадинов; о. р. Евгени Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кристиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4317; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Началник управление "Международни отношения" от 22.07.1996 г. до 17.02.1997 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Кристиян" Филип Николов Чуренев

Дата на раждане: 18.11.1941
Място на раждане: гр. Златоград
Филип Николов Чуренев Дата на раждане 18.11.1941 г. Място на раждане гр. Златоград Вербувал го служител ст. лейт. Иван Стоянов Терзийски на 13.03.1974 г., регистриран на 19.03.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Стоянов Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кристиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-23183 и в работно дело IР-7853; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More