Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Крумов намери 9 резултата / The search @pseudo Крумов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Крумов" Венцислав Тодоров Гигов

Дата на раждане: 07.06.1957
Място на раждане: гр. София
Венцислав Тодоров Гигов Дата на раждане 07.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Добри Иванов Младенов на 25.11.1986 г., регистриран на 01.12.1986 г. Ръководил го служител полк. Добри Иванов Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крумов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36986. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 01.04.1992 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Тодоров Гигов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Секретен сътрудник "Крумов" Тодор Тотев Матанов

Дата на раждане: 01.12.1940
Място на раждане: с. Крумово градище, обл. Бургас
Тодор Тотев Матанов Дата на раждане 01.12.1940 г. Място на раждане с. Крумово градище, обл. Бургас Вербувал го служител полк. Димо Петров Караангелов на 05.08.1970 г., регистриран на 12.08.1970 г. Ръководил го служител полк. Димо Петров Караангелов; подп. Петко Власковски; о. р. Димитър Киряков; о. р. Стефан Руменов Енев; о. р. Начо Димитров Петличков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Крумов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е 3409 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Българска търговска и индустриална банка от 28.03.1994 г. до 20.12.1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Крумов; Вълчанов " Васил Тодоров Гюзелев

Дата на раждане: 19.10.1936
Място на раждане: Гр. Димитровград
Васил Тодоров Гюзелев Дата на раждане 19.10.1936 г. Място на раждане Гр. Димитровград Вербувал го служител Полк. Трайко Григоров на 03.05.1972 г., регистриран на 25.07.1972 г. Ръководил го служител Подп. Ценко Цолов; ст. лейт. Павлин Димитров Димитров; Тодор Костов; Т. Рибаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 14 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Крумов; Вълчанов Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни Решение № 20/ 19.12.2007 г. 55 установена принадлежността към органите по чл. 1 сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е.4223; доклад на НРС рег. № RB102101- 001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Утвърдено предложение за сваляне от отчет – 1980 г.; личното дело предадено в архив – 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от Коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ"
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Крумов" Михаил Димитров Бобчев

Дата на раждане: 23.07.1952
Място на раждане: гр. Разград
Михаил Димитров Бобчев Дата на раждане 23.07.1952 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев на 14.05.1982 г., регистриран на 20.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крумов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2572/ 18.06.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 1124/ 13.06.1990 г. делата на аг. "Крумов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор Областна дирекция "Земеделие" - Русе от 11.06.1997 до 13.11.2009 г.
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Крумов" Павел Иванов Костадинов

Дата на раждане: 02.06.1959
Място на раждане: гр. Пловдив
Павел Иванов Костадинов Дата на раждане 02.06.1959 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Христов на 22.09.1982 г., регистриран на 30.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Христов; о. р. Валентин Терзийски; о. р. Бончо Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Крумов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г. За Павел Иванов Костадинов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Крумов" Михаил Димитров Бобчев

Дата на раждане: 23.07.1952
Място на раждане: гр. Разград
Михаил Димитров Бобчев Дата на раждане 23.07.1952 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев на 14.05.1982 г., регистриран на 20.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крумов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2572/ 18.06.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 1124/ 13.06.1990 г. делата на аг. "Крумов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в Бюро по труда-Разград от 11.08.1993 г. до 25.07.1994 г. Обявен с решение № 283/ 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Крумов" Христо Иванов Цолов

Дата на раждане: 09.05.1940
Място на раждане: с. Долна Кремена, обл. Враца
Христо Иванов Цолов Дата на раждане 09.05.1940 г. Място на раждане с. Долна Кремена, обл. Враца Вербувал го служител кап. Иван Донев Димов на 16.06.1959 г., регистриран на 23.06.1959 г. Ръководил го служител кап. Иван Донев Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крумов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1304/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36195. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 16.10.1995 г. до 04.03.1997 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Крумов; Вълчанов" Васил Тодоров Гюзелев

Дата на раждане: 19.10.1936
Място на раждане: гр. Димитровград
Васил Тодоров Гюзелев Дата на раждане 19.10.1936 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител Полк. Трайко Григоров на 03.05.1972 г., регистриран на 25.07.1972 г. Ръководил го служител Подп. Ценко Цолов; ст. лейт. Павлин Димитров Димитров; Тодор Костов; Т. Рибаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 14 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Крумов; Вълчанов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е.4223; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Утвърдено предложение за сваляне от отчет – 1980 г.; личното дело предадено в архив – 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 1990 г. и от 2000 г. до 2006 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Агент "Крумов" Живко Илиев Недев

Дата на раждане: 30.03.1961
Място на раждане: с. Бояново, обл. Ямбол
Живко Илиев Недев Дата на раждане 30.03.1961 г. Място на раждане с. Бояново, обл. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Е. Козловски на 11.08.1981 г. г., регистриран на 16.05.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Е. Козловски; ст. лейт. Иван Димитров Раданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крумов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-2273 (Яб); писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-997 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 09.02.2009 г. до 08.10.2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Живко Илиев Недев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More