Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кръстева намери 2 резултата / The search @pseudo Кръстева found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Кръстева" Радка Йорданова Загорска

Дата на раждане: 27.09.1953
Място на раждане: гр. София
Радка Йорданова Загорска Дата на раждане 27.09.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Стилиян Грозев на 12.12.1986 г., регистрирана на 15.12.1986 г. Ръководил я служител лейт. Стилиян Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-V РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35971. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция в СЗОК от 17.05.1999 г. до 01.10.1999 г. Зам. директор в СЗОК от 01.10.1999 г. до 02.10.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Радка Йорданова Загорска към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Кръстева" Радка Йорданова Загорска

Дата на раждане: 27.09.1953
Място на раждане: гр. София
Радка Йорданова Загорска Дата на раждане 27.09.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Стилиян Грозев на 12.12.1986 г., регистрирана на 15.12.1986 г. Ръководил я служител лейт. Стилиян Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-V РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35971. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Оборище от 2004 г. до 2007 г. Заместник-кмет на район Слатина от м. ноември 2007 г. до м. март 2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Радка Йорданова Загорска към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More