Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кръстю намери 2 резултата / The search @pseudo Кръстю found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент; Агент-нелегал "Кръстю" Хачадур Крикор Бояджиев

Дата на раждане: 20.01.1932
Място на раждане: Гр. София
Хачадур Крикор Бояджиев (Хачо Кирилов Бояджиев) Дата на раждане 20.01.1932 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител През м. юни 1958 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ; ПГУ, отдел 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; агент-нелегал Псевдоними Кръстю Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; арх. дневник; картон обр. 1; протокол за унищожаване рег. № 4154/ 18.04.1990 г. на дело 10-3265; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Кръстю" Хачадур Диран Чулджиян

Дата на раждане: 17.09.1933
Място на раждане: гр. Шумен
Хачадур Диран Чулджиян Дата на раждане 17.09.1933 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Явор Панчев на 29.08.1979 г., регистриран на 04.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Явор Панчев; о. р. П. Попов; о. р. С. Стефанов; о. р. Ив. Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстю Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2323/ 28.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Кръстю". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по агрономо-лесовъдни науки от 1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More