Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кубрат намери 3 резултата / The search @pseudo Кубрат found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Разузнавач "Акчар; Кубрат" Тефик Мехмед Мехмед

Дата на раждане: 01.05.1957
Място на раждане: гр. Севлиево
Тефик Мехмед Мехмед Дата на раждане 01.05.1957 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител кап. Митков на 20.09.1976 г. Ръководил го служител кап. Митков; майор Йордан Александров Енев; полк. Васил Мирчев Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Акчар; Кубрат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 10725; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Кубрат" Венцислав Данаилов Кънев

Дата на раждане: 15.06.1947
Място на раждане: гр. София
Венцислав Данаилов Кънев Дата на раждане 15.06.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Емил Боянов Алексиев на 27.11.1975 г., регистриран на 05.12.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Боянов Алексиев; кап. Николай Динков Колев; кап. Георги Кръстев Чолаков; лейт. Александър Ив. Цветков; о. р. Николай Данаилов; о. р. Недялко Недялков; о. р. Лазар Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кубрат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4597 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Триполи от 18.02.1990 г. Извънреден и пълномощен посланик в Бейрут от 13.08.1996 г. до 20.10.1998 г.
Решение N° 2-698
от 09.08.2016 г.
Застрахователна компания Диамант 24 АД

Секретен сътрудник "Кубрат" Венцислав Данаилов Кънев

Дата на раждане: 15.06.1947
Място на раждане: гр. София
Венцислав Данаилов Кънев Дата на раждане 15.06.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Емил Боянов Алексиев на 27.11.1975 г., регистриран на 05.12.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Боянов Алексиев; кап. Николай Динков Колев; кап. Георги Кръстев Чолаков; лейт. Александър Ив. Цветков; о. р. Николай Данаилов; о. р. Недялко Недялков; о. р. Лазар Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кубрат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4597 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 19.05.1995 г. до 07.07.1997 г.. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More