Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кузей (Музей) намери 1 резултата / The search @pseudo Кузей (Музей) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Кузей (Музей)" Йордан Стефанов Мъжлев

Дата на раждане: 29.03.1944
Място на раждане: с. Джулюница, обл. Велико Търново
Йордан Стефанов Мъжлев Дата на раждане 29.03.1944 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. Велико Търново Вербувал го служител ст. лейт. Христо Райков на 17.11.1976 г., регистриран на 24.11.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кузей (Музей) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Кузей (Музей)". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Основно училище "Св. Патриарх Евтимий" - Велико Търново Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More