Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кънев намери 4 резултата / The search @pseudo Кънев found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-322
от 12.03.2014 г.
община Шабла

Осведомител "Кънев" Иван Пенков Иванов

Дата на раждане: 13.08.1952
Място на раждане: гр. Шабла
Иван Пенков Иванов Дата на раждане 13.08.1952 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител о. р. Иван Маринов Иванов на 20.03.1972 г., регистриран на 30.03.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Маринов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Кънев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990г.; Член на Изпълнителния комитет до м. октомври 1990 г.; Общински съветник от 07.11.2007 г. до 2011 г. За Иван Пенков Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Осведомител "Кънев" Иван Пенков Иванов

Дата на раждане: 13.08.1952
Място на раждане: гр. Шабла
Иван Пенков Иванов Дата на раждане 13.08.1952 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител о. р. Иван Маринов Иванов на 20.03.1972 г., регистриран на 30.03.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Маринов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Кънев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в община Шабла, издигнат от ПП "Движение напред България" За Иван Пенков Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-322/ 12.03.2014 г. – община Шабла Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Кънев" Здравко Стоянов Куманов

Дата на раждане: 07.03.1939
Място на раждане: гр. Елхово
Здравко Стоянов Куманов Дата на раждане 07.03.1939 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител регистриран на 05.05.1983 г. Ръководил го служител майор Бр. Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кънев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5210; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "НИТИ" ЕАД, гр . Казанлък /"НИТИ" АД – по бюлетина/ Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Кънев" Иван Пенков Иванов

Дата на раждане: 13.08.1952
Място на раждане: гр. Шабла
Иван Пенков Иванов Дата на раждане 13.08.1952 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител о. р. Иван Маринов Иванов на 20.03.1972 г., регистриран на 30.03.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Маринов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Кънев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Шабла, издигнат от "Движение Нашият град" За Иван Пенков Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More