Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кънчев намери 5 резултата / The search @pseudo Кънчев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Кънчев" Емил Иванов Райков

Дата на раждане: 23.12.1951
Място на раждане: гр. Бургас
Емил Иванов Райков Дата на раждане 23.12.1951 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Ник. Панов на 26.06.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител кап. Ник. Панов; о. р. Вл. Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване с протокол от 12.04.1990 г. делата на аг. "Кънчев". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Кънчев " Атанас Петков Цанев

Дата на раждане: 13.05.1946
Място на раждане: Гр. Средец
Атанас Петков Цанев Дата на раждане 13.05.1946 г. Място на раждане Гр. Средец Вербувал го служител Георги Чайков на 04.05.1974 г. (по рег. дневник – на 10.12.1967 г.) Ръководил го служител Георги Чайков; ст. лейт. Иван Иванов; ст. лейт. Валентин Гутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-IХ-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Кънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-11198; протокол № 15/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 3164; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-313; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 22 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Средец, издигнат от Партия “ПОЛИТИЧИСКИ КЛУБ “ЕКОГЛАСНОСТ”"
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Осведомител; Агент "Кънчев" Атанас Петков Цанев

Дата на раждане: 13.05.1946
Място на раждане: гр. Средец
Атанас Петков Цанев Дата на раждане 13.05.1946 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител о. р. Георги Чайков на 10.12.1967 г., възстановен на 04.05.1974 г., регистриран на 11.05.1974 г. Ръководил го служител о. р. Георги Чайков; ст. лейт. Иван Иванов; ст. лейт. Валентин Гутов; о. р. Васил Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-IХ-4; ДС-Грудово по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Кънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-11198; протокол № 15/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3164; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-313; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Средец, издигнат от МК "Вяра морал родолюбие отговорност - национален идеал за Единство" - политически клуб "Екогласност" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Осведомител; Агент "Кънчев" Атанас Петков Цанев

Дата на раждане: 13.05.1946
Място на раждане: гр. Средец
Атанас Петков Цанев Дата на раждане 13.05.1946 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител о. р. Георги Чайков на 10.12.1967 г., възстановен на 04.05.1974 г., регистриран на 11.05.1974 г. Ръководил го служител о. р. Георги Чайков; ст. лейт. Иван Иванов; ст. лейт. Валентин Гутов; о. р. Васил Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-IХ-4; ДС-Грудово по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Кънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-11198; протокол № 15/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3164; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-313; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Кънчев" Емил Иванов Райков

Дата на раждане: 23.12.1951
Място на раждане: гр. Бургас
Емил Иванов Райков Дата на раждане 23.12.1951 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Ник. Панов на 26.06.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител кап. Ник. Панов; о. р. Вл. Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване с протокол от 12.04.1990 г. делата на аг. "Кънчев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More