Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лагуна намери 2 резултата / The search @pseudo Лагуна found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Лагуна " Веселин Христов Цонев

Дата на раждане: 27.02.1957
Място на раждане: С. Садина, обл. Търговище
Веселин Христов Цонев Дата на раждане 27.02.1957 г. Място на раждане С. Садина, обл. Търговище Вербувал го служител Стоян Цонев на 26.03.1986 г., регистриран на 04.04.1986 г. Ръководил го служител Стоян Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС-Попово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лагуна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Попово, издигнат от ГЕРБ За Веселин Христов Цонев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-917
от 11.04.2017 г.
община Попово

Съдържател на явочна квартира "Лагуна" Веселин Христов Цонев

Дата на раждане: 27.02.1957
Място на раждане: с. Садина, обл. Търговище
Веселин Христов Цонев Дата на раждане 27.02.1957 г. Място на раждане с. Садина, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Стоян Цонев на 26.03.1986 г., регистриран на 04.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС-Попово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лагуна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол С № 95-А/ 16.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Лагуна"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2007 г. до м. февруари 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More