Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ладога намери 2 резултата / The search @pseudo Ладога found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Съдържател на явочна квартира "Ладога" Стефан Андонов Шукеров

Дата на раждане: 26.03.1942
Място на раждане: с. Бостина, обл. Смолян
Стефан Андонов Шукеров Дата на раждане 26.03.1942 г. Място на раждане с. Бостина, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Марко Андреев Бекяров на 12.10.1977 г., регистриран на 10.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Марко Андреев Бекяров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ладога Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело ІЯ-192; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС Рудозем до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ладога " Стефан Андонов Шукеров

Дата на раждане: 26.03.1942
Място на раждане: С. Бостина, обл. Смолян
Стефан Андонов Шукеров Дата на раждане 26.03.1942 г. Място на раждане С. Бостина, обл. Смолян Вербувал го служител Марко Андреев Бекяров на 12.10.1977 г. Ръководил го служител Марко Андреев Бекяров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ладога Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 органите по чл. 1 унищожаване на дело ІЯ-192; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. Рудозем, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More