Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лазар намери 11 резултата / The search @pseudo Лазар found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник; Агент "Лазар; Жан" Георги Димитров Джолов

Дата на раждане: 05.08.1940
Място на раждане: гр. София
Георги Димитров Джолов Дата на раждане 05.08.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 04.08.1971 г.; о. р. Георги Йорданов на 22.02.1975 г., регистриран на 27.03.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бранимир Добрев; ст. лейт. Божидар Петров; лейт. Иван Чорбаджиев; лейт. Станой Тошев; о. р. Георги Йорданов; о. р. Йосиф Любенов Йосифов; майор Георги Иванов Йорданов; о. р. Божил Божилов; о. р. Христо Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII, ВГУ-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Лазар; Жан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр. ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2918; лично дело IА-32870; работно дело IР-8330. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Старши съветник в Комисия по опазване и възпроизводство на природната среда от 04.04.1990 г. до 01.09.1990 г.
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Агент; секретен сътрудник "Лазар; Скепсис" Димитър Лазаров Коев

Дата на раждане: 31.07.1945
Място на раждане: гр. Търговище
Димитър Лазаров Коев Дата на раждане 31.07.1945 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Милчо Йотов Йотов на 05.11.1981 г., регистриран на 27.11.1981 г.; регистриран в ПГУ на 14.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милчо Йотов Йотов; о. р. Валентин Цветков; кап. Иван Д. Русев; лейт. Георги Аврамов; о. р. Светослав Камбуров; о. р. Кирил Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-IV, управление II-IХ-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Лазар; Скепсис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в лично дело IА-35627 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7140-2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 17.06.2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Лазаров Коев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Лазар " Генчо Игнатов Василев

Дата на раждане: 15.03.1953
Място на раждане: С. Литаково, обл. Софийска
Генчо Игнатов Василев Дата на раждане 15.03.1953 г. Място на раждане С. Литаково, обл. Софийска Вербувал го служител Кап. Тодор Николов Каменов на 26.06.1985 г., регистриран на 11.07.1985 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Николов Каменов; лейт. Николай Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВГУ, отдел 12, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-29787; работно дело IР-15524; Решение № 20/ 19.12.2007 г. 71 доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигнат от ПК “БЪДЕЩЕ ЗА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА”
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Лазар" Бейсим Сюлейман Ариф

Дата на раждане: 05.02.1958
Място на раждане: с. Татул, обл. Кърджали
Бейсим Сюлейман Ариф Дата на раждане 05.02.1958 г. Място на раждане с. Татул, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Симеон Загоров на 15.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Симеон Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Лазар". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чобанка /Равен/ от 1992 г. до м. октомври 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Лазар" Веселин Божков Василев

Дата на раждане: 25.07.1939
Място на раждане: с. Батулци, обл. Ловеч
Веселин Божков Василев Дата на раждане 25.07.1939 г. Място на раждане с. Батулци, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Спас Василев Мартинков на 08.10.1982 г., регистриран на 21.10.1982 г. Ръководил го служител кап. Спас Василев Мартинков; о. р. Петър Синигеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; СГУ на МВР-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34920; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Божков Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Лазар" Георги Димитров Ангелов

Дата на раждане: 14.01.1948
Място на раждане: гр. София
Георги Димитров Ангелов Дата на раждане 14.01.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Недялков на 20.08.1982 г., регистриран на 27.08.1982 г. Ръководил го служител о. р. Иван Недялков; о. р. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. на личното и работното дело на аг. "Лазар". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Център по наукознание и история на науката
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент "Лазар" Данаил Викторов Даков

Дата на раждане: 04.06.1950
Място на раждане: гр. Казанлък
Данаил Викторов Даков Дата на раждане 04.06.1950 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител ст. лейт. Станислав Коев на 18.09.1985 г., регистриран на 26.09.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станислав Коев; о. р. Кирил Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-3621 (Ст.З.) с рег. № 74726; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ 65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3621 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-188
от 05.06.2013 г.
УниКредит Булбанк АД

Секретен сътрудник "Лазар" Йордан Петров Йотов

Дата на раждане: 14.03.1934
Място на раждане: гр. Червен бряг
Йордан Петров Йотов Дата на раждане 14.03.1934 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител вербуван на 15.12.1980 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; архивен дневник; предложение вх. № 681/ 12.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Лазар". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на временния УК(КС) на Първомайска ТБ от 17.11.1989 г. до 01.10.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник; Агент "Лазар; Жан" Георги Димитров Джолов

Дата на раждане: 05.08.1940
Място на раждане: гр. София
Георги Димитров Джолов Дата на раждане 05.08.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 04.08.1971 г.; о. р. Георги Йорданов на 22.02.1975 г., регистриран на 27.03.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бранимир Добрев; ст. лейт. Божидар Петров; лейт. Иван Чорбаджиев; лейт. Станой Тошев; о. р. Георги Йорданов; о. р. Йосиф Любенов Йосифов; майор Георги Иванов Йорданов; о. р. Божил Божилов; о. р. Христо Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII, ВГУ-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Лазар; Жан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр. ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2918; лично дело IА-32870; работно дело IР-8330. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Централната лаборатория по обща екология Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Агент "Лазар" Хасан Ахмедов Шюкриев

Дата на раждане: 19.04.1955
Място на раждане: с. Лудогорци, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Лазар" Лютфи Хюсеинов Ахмедов

Дата на раждане: 22.05.1959
Място на раждане: гр. Суворово
Лютфи Хюсеинов Ахмедов Дата на раждане 22.05.1959 г. Място на раждане гр. Суворово Вербувал го служител кап. Георги Борисов Табаков на 19.06.1978 г., регистриран на 22.06.1978 г. Ръководил го служител кап. Георги Борисов Табаков; о. р. Д. Чалъмов; о. р. Р. Николов; о. р. Георги Тодоров; о. р. Лазар Александров; о. р. В. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI; ДС, управление III-II-III, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1024 (Вн) и в работно дело IР-10460; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1991г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лютфи Хюсеинов Ахмедов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More