Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лайка намери 1 резултата / The search @pseudo Лайка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Съдържател на явочна квартира "Лайка" Георги Николов Николов

Дата на раждане: 19.09.1956
Място на раждане: гр. София
Георги Николов Николов Дата на раждане 19.09.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Пламен Пенов на 18.11.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Пенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К "Лайка". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в СД "Евентус-Железаров и сие" - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин, ул. Летоструй 109, обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More